ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัทฯ ROHM INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัทฯ ROHM INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD. รับสมัครตำแหน่งงาน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สำหรับสาขาต้องการมากเป็นพิเศษ มีสาขาดังนี้ Electronics Electrical Production Industrial Mechanical Mechatronic Computer (Engineering & Science)
สามารถขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านผ่านไลน์ไอดี @yzq8366y