ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ETAT: The 1st online International Workshop

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสมาชิกของโปรเจค ETAT: Educational Training Center for Automation in Thailand (https://etat-erasmus.com ) ภายใต้โครงการ Erasmus+ CBHE ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) และ EEC HDC โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมประมาณ 1 ล้านยูโร (Euro) มีสมาชิกทั้งสิ้น 14 สถาบัน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยและองค์กรในประเทศไทยจำนวน 7 สถาบัน และมหาวิทยาลัยและองค์กรในทวีปยุโรป (ออสเตรีย เยอรมนี สเปน โปรตุเกส สโลวาเกีย อิตาลี และเบลเยี่ยม) จำนวน 7 สถาบัน มีกำหนดจัดกิจกรรมETAT: The 1st online International Workshop ในวันที่ 14 และ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. แบบออนไลน์ที่ https://zoom.us/j/9442576197  เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ Automation และ Industry 4.0 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ PROFINET Basics and Engineering, Learning IEC 61131-3 at low-cost, และ Use of a DIY SCARA Robot in Education – an Example และได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.-Ing. Reinhard Langmann – CCAD จากประเทศเยอรมนี Dipl.-Ing. Saman Kumpakeaw – KMUTNB จากประเทศไทย Prof. Ing. Erwin Smet – Uantwerp และ Prof. Dr. Steve Vanlanduit – Uantwerp จากประเทศเบลเยี่ยม เป็นวิทยากรในการอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/2VZco64GyYnvDXwj9