ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)”

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)”

อบรมฟรี *** มีใบประกาศด้วยนะ ***
#ลงทะเบียนเล้ยย

FabLab and Creative Co-Working Space ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)”
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน https://forms.gle/eWfgD6fJrmGqigNK7
เข้าอบรม https://zoom.us/j/98607899910?pwd=SE5rRi9XS0NWS0dZbkswWTM4UjNBZz09