โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ “Fablab@INFORM Talk”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการ FabLab and Creative Co-Working Space จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ “Fablab@INFORM Talk” อบรมออนไลน์ zoom ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้ Machine Learning กับระบบอัตโนมัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถึงเทคโนโลยี Machine Learning บนหลักการพื้นฐานของการรู้จำภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรเจคของตนเองในอนาคตได้อีกด้วย