ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันรายการ IEEE PES 5-minute student project pitch (5MSPP) competition 2022 ที่จัดโดย IEEE PES – Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติมตามโพสด้านล่างนี้ หรือที่ link https://drive.google.com/file/d/15k8L0_1RobNJ9yDDpPIkWbBVcoz6ZMiS/view?usp=sharing

สนใจสมัครได้ตาม link นี้ https://forms.gle/ZBzk272129Nhz8pt7