ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลและเกียรติบัตร