คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา”
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564