ขอเชิญศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ “The Last Lecture by Asst. Prof. Dr. Suwanna Rasmequan”

ขอเชิญศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ “The Last Lecture by Asst. Prof. Dr. Suwanna Rasmequan”

ขอเชิญศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์
“The Last Lecture by Asst. Prof. Dr. Suwanna Rasmequan”
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IF-3M210 และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting