ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๔๗-๒๕๖๔

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๔๗-๒๕๖๔

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ