ประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ 1 :คณะวิทยาการสารสนเทศ

📣ประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ 1 :คณะวิทยาการสารสนเทศ
————————————————-
➡️ รับสมัคร 1 ธ.ค. 64 – 20 ม.ค. 65
➡️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ม.ค. 65
➡️ สอบสัมภาษณ์ 29 – 30 ม.ค. 65
➡️ ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 7- 8 ก.พ. 65
➡️ สละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 9 ก.พ. 65
➡️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 65