ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

คลิกเพื่ออ่านประกาศรายชื่อ