ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (meb mobile e-books) เป็นบริษัทในเครือ Central Group ให้บริการ website และ applications หนังสือ online ชื่อ meb และ readAwrite โดยบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานประจำ ในด้าน Programmer และ Developer เป็นจำนวนมาก รายละเอียดดังโปสเตอร์แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่ง Resume / CV สามารถติดต่อได้ที่
คุณ ศาริณี นิติธรรม (ติน) HRBP (Head Office)
โทร. 094-9917676
email : nisarinee@central.co.th หรือ HR@meb.co.th
Line : meb.hr