กำหนดการ SE BUU Online Open House

SE BUU Online Open House

วันเสาร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13:00 – 16:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

———————————————————————————

13:00 – 13:15 น. กิจกรรมเปิดบ้าน SE BUU Virtual Open House

กิจกรรมที่ 1 แนะนำการเรียนการสอน บอกเล่าประสบการณ์จริง วิชาที่เรียน กิจกรรม ผลงานจากนิสิตปัจจุบัน
13:15 – 13: 30 น. ชั้นปีที่ 1
13:30 – 13: 45 น. ชั้นปีที่ 2
13:45 – 14: 00 น. ชั้นปีที่ 3
14: 00 – 14: 15 น. ชั้นปีที่ 4

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง บอกเล่าประสบการณ์จากตัวแทนสถานประกอบการ
14:20 – 14:40 น. ตัวแทนผู้บริหารบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ในฐานะสถานประกอบการผู้ร่วมพัฒนานิสิตระหว่างการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
14:40 – 14:55 น. บอกเล่าประสบการณ์การเป็น Start Up จากรุ่นพี่ รุ่น 2 – นายธชยวัฒน์ ผสมทรัพย์ (ดิว) Founder & CEO บริษัท กรีน ฮับ จำกัด

กิจกรรมที่ 3 จบไปทำอะไร
15:00 – 15:30 น. เสวนา ร่วมกับศิษย์เก่า รุ่นพี่จากบริษัท Bitkub / SCB TechX / Olto co,.ltd (ประเทศญี่ปุ่น)/ฯลฯ

15:30 – 16:00 น. กิจกรรมที่ 4 ถามมา ตอบไป ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ SE BUU

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อลงทะเบียน

(* หากลงทะเบียนในกิจกรรม Informatics BUU Virtual BUU แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)