ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Python Coding Camp Plus: PCC+@Informatics

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Python Coding Camp Plus: PCC+@Informatics

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom online meeting

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/SM7ALwYR7FVB8gBv5