กำหนดการ CS BUU Online Open House

CS BUU Online Open House

วันเสาร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13:00 – 16:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

———————————————————————————

กิจกรรมเปิดบ้าน CS BUU Virtual Open House

13:00 – 13: 30 น. แนะนำสาขา CS
– เรียนอะไรบ้าง
– จบแล้วทำอาชีพอะไร
– จุดเด่นคืออะไร
– แตกต่างจากสาขาอื่นอย่างไร
– แตกต่างจากสาขา CS ทั่วประเทศอย่างไร
13:30 – 14: 00 น. รุ่นพี่ศิษย์เก่าพูด
– รุ่นพี่ทำงานอะไร
– ความรู้ที่ได้จากการเรียน CS สาขานำไปประกอบอาชีพอย่างไร
– ปัจจุบันสายอาชีพที่เรียนจบ CS เป็นอย่างไร และอนาคตจะเป็นอย่างไร
– รุ่นพี่ฝากถึงรุ่นน้อง
14:00 – 15: 00 น. work shop
– จับกลุ่มผู้เข้าอบรมร่วมกิจกรรม เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาแบบง่ายด้วย
โปรแกรม scratch 1-2 ข้อ
1. แนะนำโปรแกรม
2. แนะนำตัวอย่างโจทย์
3. แนะนำวิธีคิดด้วย Algorithm แบบง่าย
4. แนะนำการเขียน
5. แนะนำการทดสอบ

15: 30 – 16: 00 น. Q & A (น้องถามพี่ตอบ)