ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทโอนเดย์ เทค แอนด์ มีเดีย (ประเทศไทย) 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทโอนเดย์ เทค แอนด์ มีเดีย (ประเทศไทย) 

บริษัทโอนเดย์ เทค แอนด์ มีเดีย (ประเทศไทย) รับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา

1.IOS Developer

2.Web developer/Programmer

3.Front-end engineer

4.Android Develper

นิสิต นักศึกษา ท่านใดที่สนใจสามารถส่ง Resume หรือโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่

Tel : 02-821-5092 (สุชานุช ฝ่ายบุคคล)