ขอเชิญนิสิตชั้นปี 3 และปี 4 เข้าร่วมโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอน ภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)