กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อเรื่อง MetaVerse โดยพี่ศศิศ(เขม) สุวรรณปากแพรก CEO จากบริษัท เอนี่ไอ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom