ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราด้าน IT
สามารถติดต่อได้ที่คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ (โทร.0-2089-4341) / คุณศิวกร ศรีสุวรรณศักดา (โทร. 0-2089-4338) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ถ้าสนใจสมัครงานสามารถส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : recruitment@metrosystems.co.th และ/หรือ สมัครผ่าน JobsDB > https://bit.ly/3D6SIkQ