ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงาน และเรียนในที่ตั้ง ต้องได้รับการตรวจ Antigen test kit (ATK)

ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงาน และเรียนในที่ตั้ง ต้องได้รับการตรวจ Antigen test kit (ATK)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาสู่สภาวะของการเฝ้าระวังใกล้ชิดจากโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน (Omicron) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงาน และเรียนในที่ตั้ง ต้องได้รับการตรวจ Antigen test kit (ATK) โดยสามารถติดต่อขอรับชุดตรวจได้ที่ห้องสำนักงานการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ