โครงการ Python Coding Camp+ @InformaticsBUU

เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (DMI) ได้จัดอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น ในโครงการ Python Coding Camp+ @InformaticsBUU ซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในพื้นที่ EEC คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง และนอกพื้นที่ EEC เช่น จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับความรู้แบบเข้มข้นจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งถือว่า เป็นคณะอันดับ 1 ด้านคอมพิวเตอร์ ในภาคตะวันออกของเรา และเราได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ และถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ารับการคัดเลือกในระบบ TCAS65 ก็สามารถใช้ใบเกียรติบัตรที่ได้จากการอบรมเพื่อประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อด้วย โดยเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการดี ๆ อย่างนี้ จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาได้เตรียมตัวในการก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในอนาคตอย่างมั่นใจ