ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม NSC 2022

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม NSC 2022

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมและเกณฑ์การตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของโครงการที่เคยผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รายละเอียดโครงการดังโปสเตอร์ด้านล่าง
***มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณครับ***