คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ใน Top10 นักวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ใน Top10 นักวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา

📣👏🏻👍คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร นักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการจัดอันดับที่ 4 ใน Top10 🎯🎯นักวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา🎯🎯 โดยมี Number of Documents จำนวน 52 ผลงาน
——————————————————–
credit : ภาพจากกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม