มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุกโครงการ)

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุกโครงการ)

📌มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุกโครงการ)
1) ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th เมนู “ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ”
2) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แต่ละคณะได้ที่ http://regservice.buu.ac.th

Credit : Facebook งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา