รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science
เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2565
————————
✅ แผนการเรียนในหลักสูตร แบ่งเป็น 3 แผน ประกอบด้วย
• แผนวิจัย ก1 (Thesis Only) 36 หน่วยกิต
• แผนวิจัย ก2 (Course work + Thesis) 36 หน่วยกิต
• แผน ข (Course work + Independent Study) 36 หน่วยกิต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://https://www.informatics.buu.ac.th/2020/?page_id=3122

✅ พิเศษ!!! ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับปริญญาโท แผนวิจัย ก1 และ ก2 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
**ภายใต้เงื่อนไขของทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย
——————–
สอบถามข้อมูล โทร. 038-103096
อีเมล: koycomix@gmail.com
#DSBUU #InformaticsBUU #เรียนต่อโท #DataScience