ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

    บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่งงานแก่นิสิต/นักศึกษาจบใหม่ และศิษย์เก่าซึ่งจบจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 และยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจ (ในตำแหน่ง Software Engineer) สามารถแจ้งหรือส่ง Resume และแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน พร้อมแนบเอกสาร Transcript

  โดยรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

  1. Software Engineer (Java)ยินดีรับน้องๆ จบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์
  2. Pre-sales (Solution Consultant) (ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี)
  3. System Analyst (ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี)

  **รายละเอียดงานตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  หากนิสิตท่านใดสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ hr@motiftech.com หรือติดต่อ 02 653 3644 คุณปุ๊ก

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
  • ท่องเที่ยว, กินเลี้ยงประจำปี, อื่นๆ

   สถานที่ทำงาน   Motif Technology PCL. อาคาร Times Square ชั้น 14 เลขที่ 246 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร.02-653-3644

   ข้อมูลบริษัท

   http://www.motiftech.com/