คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

คณะวิทยาการสารสนเทศ 👏🏻👍📣ขอแสดงความยินดีกับ👏🏻อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ ดร.ณัฐพร ภักดี และอาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ AJCC 2022: The Asia Joint Conference on Computing at Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi, Thailand👏🏻👍📣