คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

👏🏻👍📣คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC) โดยมีนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
👍ผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทรางวัล “Excellent” จำนวน 2 รางวัล👏🏻 และ
👍ผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทรางวัล “Very Good” จำนวน 6 รางวัล 👏🏻