รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศทุนดังนี้

ทุนกิจกรรม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 16 ทุน ทุนละ 8,500 บาท
ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 16 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/H8x1E
สมัครที่ https://shorturl.asia/FyC6j

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2565 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนฯ ดังกล่าว