ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด

  ด้วย บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการในส่วน Implement consultant การ Customize Software เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมในการดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก Enterprise IT outsourcing ,  Software Engineering และ Digital Solution

รายละเอียดบริษัท

             บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจบใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตำแหน่งงานที่เปิดรับ มีดังนี้

  1. Programmer : WEB Application, Mobile Application, API
  2. UX /UI
  3. Software tester
  4. Project Management

และส่วนงานอื่นๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ

สามารถติดต่อได้ที่

THANYAPAT  PHITHAKDECHAPHONG

ธัญญพัทธ์  พิทักษ์เดชาพงศ์

IT Recruiter

Extend IT Resource Co., Ltd.

252/237, 3rd Floor, Muang Thai Phatra Building,

Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok, 10310

Mobile:  +66 92 831 9355  l  Line: rastafafaz

URL: https://www.x10-it.com/