ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน Junior Software Developers บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน Junior Software Developers บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ VSN International จากประเทศอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาจัดจำหน่ายเครื่องมือทางสถิติและให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเช่น Genstat®  ASreml® และ Mixed Model Academy เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vsni.co.uk/) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Junior Software Developers จำนวน ตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการให้บริการลูกค้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯโดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและผลประโยชน์ที่จะได้รับสามารถดูได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้

บุคลากร นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครงานพร้อมเรซูเม่มาทางอีเมลที่ biosci@vsni.co.uk หรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่านวิธีสแกนคิวอาร์โค้ดจากใบประกาศรับสมัครงานได้โดยตรง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปนัดดา จันทร์หาจักษ์ โทรศัพท์ (+66) 2 002 6278

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด 

อาคารรสาทาวเวอร์2 ห้องเลขที่1206 ชั้นที่12 

555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. (+66) 2 002 6278