ประชาสัมพันธ์โครงการ Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น

ประชาสัมพันธ์โครงการ Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีคลาวด์เจ้าแรกของประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Cloud Open Source อันจะเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ และต้องการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จัดโครงการ “Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น” ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 – 17.30 น. โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในนาม “Open Infrastructure Official Group Thailand” ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุน Cloud Open Source Community แบบไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะนำแนวทางในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเปิดรับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงานอีกด้วย หากนิสิต นักศึกษาสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link : https://bit.ly/3P0YYSf