คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

📢📢 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
🔺ระยะเวลาเปิดรับสมัคร รอบที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
– ดูรายละเอียดของคณะ/วิทยาลัย ที่เปิดสอนได้ที่ http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38
– สมัครเรียนและยื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://grd-admission.buu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔺บัณฑิตวิทยาลัย 038-102700 ต่อ 701, 705, 707 และ 06-5853-8270
🔺คณะวิทยาการสารสนเทศ 038-10-3096
ในวันและเวลาราชการ