ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา มาร่วมส่งผลงานบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2022 และระดับนานาชาติ InCIT2022

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา มาร่วมส่งผลงานบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2022 และระดับนานาชาติ InCIT2022

[NCIT & InCIT 2022]
“Invitation All Participants”
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา มาร่วมส่งผลงานบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2022 และระดับนานาชาติ InCIT2022 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบทความที่ผ่านการคัดเลือกในการประชุมวิชาการ InCIT2022 จะได้รับการส่งเข้าในระบบฐานข้อมูล IEEE xplore ต่อไป
*****
ติดตามข้อมูลและกำหนดการส่งบทความวิชาการกันได้ที่เว็บไซต์
National Conference on Information Technology (NCIT 2022)
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เว็บไซต์
International Conference on Information Technology
(InCIT 2022)
*****
แล้วไว้พบกันวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
*****