ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (ลงทะเบียนฟรี!!!)

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (ลงทะเบียนฟรี!!!) โดยมีรายละเอียดหัวข้อการบรรยายดังนี้
1.การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) โดย ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (คณะวิทยาการสารสนเทศ) เรื่อง “Virtual Reality For Training and Education” ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom

2.การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) โดย ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน (คณะวิทยาการสารสนเทศ) เรื่อง “วิศวกรรมซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตกร และผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom

3.การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) โดย ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) เรื่อง “Algorithmic Trading” ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนิตยา ติรพงษ์พัฒน์ Tel:038-103060 E-mail: nittayat@it.buu.ac.th