ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศิษย์เก่า และบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “Acceptance Test Driven Development”

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศิษย์เก่า และบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “Acceptance Test Driven Development”

📢ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศิษย์เก่า และบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “Acceptance Test Driven Development”
วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 6T01 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
📣ลงทะเบียนฟรี!! จำนวน 20 ท่านเท่านั้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/jBX3NftCFz5au8YF6