ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องลงทุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนในทรัพย์สินคริปโตแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า”

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องลงทุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนในทรัพย์สินคริปโตแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า”

📢ประชาสัมพันธ์การอบรม📢
ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องลงทุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนในทรัพย์สินคริปโตแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า”
โดย ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📌ในวันเสาร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565🗓
เวลา 9.00 – 16.00 น.
📍อบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom
ละ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IF-3C01 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (📌รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่านเท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็ม📌)
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!
📌ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนได้ที่
✏️ลงทะเบียนไม่เกินอังคารวันที่ 19 กรกฎาคม 2565✏️
หมายเหตุ:
❗️ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน จึงจะได้ใบ Certificate และหากลงทะเบียนแล้ว ไม่เข้าร่วม จะเสียสิทธิ์การอบรมเรื่องอื่น ๆ