ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Train The Trainers: Basic Python Programming for Teachers”

ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Train The Trainers: Basic Python Programming for Teachers”

📢❗️ข่าวดีสำหรับครูคอมพิวเตอร์ (อบรมฟรี!!! มี Cert. ให้)❗️📢
ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้น้อง ๆ มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมสำหรับการเป็นโปรแกรมเมอร์และมีทักษะดิจิทัลในอนาคต ร่วมสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปด้วยกันกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
📌อบรมวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 เวลา: 8.30 – 16.00 น. 🗓
สถานที่ : ห้อง IF-3C01 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
✏️สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Train The Trainers: Basic Python Programming for Teachers” ได้ที่ https://forms.gle/prUbadYTCKeiUyMr8 ✏️
❗️อบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร❗️
สอบถามเพิ่มเติม โทร. (038) 103061
——————————————————-
สนับสนุนโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา