ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพด้วย Flutter” (อบรมฟรี!!! มี Cert. ให้)

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพด้วย Flutter” (อบรมฟรี!!! มี Cert. ให้)

📢❗️ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพด้วย Flutter” (อบรมฟรี!!! มี Cert. ให้)❗️📢
***สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น❗️)
(*** บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรภายนอก เพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น❗️)
—————————————————————————————————————————————————–
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพด้วย Flutter” 
📌อบรมวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 เวลา: 9.00 – 16.00 น. 🗓
สถานที่ : ห้อง IF-3C01 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
✏️สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแอพด้วย Flutter” ได้ที่ https://forms.gle/Uj49vQyrqA3kjCsR6 ✏️
✏️ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี ❗️❗️❗️
❗️รับจำนวน 15 ที่นั่ง หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน❗️
สอบถามเพิ่มเติม โทร. (038) 103061