ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน  บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเป็ดครบวงจร ปัจจุบันได้รับการยอมรับมาตรฐานในโรงงานส่งออกชั้นแนวหน้า สินค้าได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)และ ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP) ธุรกิจบริษัทขยายตัวต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัทมีความยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)