Best Paper Award @ISIEA2022

🎉🎉Best Paper Award @ISIEA2022🎉🎉
——————————————
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
🧑‍🦰ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
👩ดร.คนึงนิจ กุโบลา
👩อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
🧑‍🦰อาจารย์ประวิทย์ บุญมี
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 🎉Best Paper Award🎉 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 ในหัวข้อ Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality โดยงานประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย Free University of Bozen-Bolzano เมือง Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี