มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดัง เอกสารแนบ