ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเป็ดครบวงจร ปัจจุบันได้รับการยอมรับมาตรฐานในโรงงานส่งออกชั้นแนวหน้า สินค้าได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)
และ ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (
HACCP) ธุรกิจบริษัทขยายตัวต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัทมีความยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) รายละเอียดดังโปสเตอร์แนบ