ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา แก่น้องๆ นิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ สาขาวิทยาการคอม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดงานแต่ละตำแหน่ง ตามโปสเตอร์แนบ)

โดยตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครงาน มีดังนี้

Software Engineer (Java Programmer) – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
System Analyst – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
Mobile Developer – ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใน Platform iOS, Android หรือ Cross Platform

และสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสหกิจศึกษา (มีเบี้ยเลี้ยง) มีดังนี้

Software Engineer (Java Programmer) เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.60

สวัสดิการบริษัทฯ: ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเรียนภาษาอังกฤษ, ท่องเที่ยวประจำปี, เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร Times Square ชั้น 14 เลขที่ 246 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร.02-653-3644

ข้อมูลบริษัท: http://www.motiftech.com/

ข้อมูลติดต่อ: สามารถส่ง Resume/CV มาได้ที่ E-mail hr@motiftech.com หรือติดต่อสอบถาม โทร 02-653-3644 หรือ 082-796-2901