กำหนดการ Informatics BUU Virtual Open House

Infornatics BUU Virtual Open House วันเสาร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.

กิจกรรมที่ 1 – เปิดประตูบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ
09:00 – 09:30 น. แนะนำเจ้าของบ้าน – แนะนำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และรู้จักคณะวิทยาการสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 2 – เปิดห้องรับแขก แนะนำห้องต่าง ๆ ในบ้าน
09:30 – 09:50 น. ห้อง CS (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
09:50 – 10:10 น. ห้อง IT (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล)
10:10 – 10:30 น. ห้อง SE (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
10:30 – 10:50 น. ห้อง AAI (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
10:50 – 11:10 น. เปิดห้องป.โท ป.เอก หลักสูตร 4+1 (วิทยาการข้อมูล)

กิจกรรมที่ 3 – ลัดเลาะรอบบ้าน
11:10 -11:40 น. ถาม-ตอบ ไขทุกข้อสงสัย

กิจกรรมที่ 4 -ไขประตูสู่ห้องสาขา
13.00 – 16.00 น. เปิดห้อง CS
13.00 – 16.00 น. เปิดห้อง IT
13.00 – 16.00 น. เปิดห้อง SE (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
13.00 – 16.00 น. เปิดห้อง AAI
13.00 – 16.00 น. เปิดห้องป.โท ป.เอก หลักสูตร 4+1

สำหรับผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อลงทะเบียน