ข่าวทั้งหมด

07/05/2021 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัทฯ ROHM INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัทเคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด
08/04/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
08/04/2021 รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
07/04/2021 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ
05/04/2021 การประชุมหารือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ EEC
05/04/2021 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กิจกรรมที่ ๒ เทคนิคสกรัม)
30/03/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งงาน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC
26/03/2021 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “NTT Digital Innovation Challenge 2021”
22/03/2021 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท siam compressor
10/03/2021 รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
09/03/2021 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
08/03/2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
05/03/2021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติก (Bangsaen Plastic Waste Eliminating Hero) ครั้งที่ 1
05/03/2021 โครงการเสวนา Data Analytics ในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”
03/03/2021 คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9
25/02/2021 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”