ข่าวทั้งหมด

29/07/2021 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
27/07/2021 ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)”
23/07/2021 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
14/07/2021 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
01/07/2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท Huawei Technologies Thailand Co. Ltd และ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
24/06/2021 ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคตะวันออก (การอบรมในรูปแบบออนไลน์)
23/06/2021 ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี
15/06/2021 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1/2564 ด้วย MineCraft Coding
07/06/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท Data Wow Co.,Ltd
07/06/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
03/06/2021 ETAT สุดยอดโครงการ 35 ล้านบาท เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว
24/05/2021 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
13/05/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท Noma Group (thailand) Ltd.
13/05/2021 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ETAT: The 1st online International Workshop
07/05/2021 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัทฯ ROHM INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
06/05/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัทเคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด
08/04/2021 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)