ข่าวทั้งหมด

14/01/2022 ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม NSC 2022
14/01/2022 โครงการ Python Coding Camp+ @InformaticsBUU
10/01/2022 ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การควบคุมอุปกรณ์ IoT ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (IoT Mobile App Workshop)
07/01/2022 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
06/01/2022 ETAT อบรมอุตสาหกรรมอัตโนมัติโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป (EU)
04/01/2022 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
03/01/2022 ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงาน และเรียนในที่ตั้ง ต้องได้รับการตรวจ Antigen test kit (ATK)
30/12/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัท สตาร์ก การ์เนต จำกัด
29/12/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท CANS Communication Co.,Ltd.
29/12/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
29/12/2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก)
24/12/2021 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
24/12/2021 ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 “EV CUP 2021”
24/12/2021 ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Fablab@INFORM Talk (อบรมฟรี)
20/12/2021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “User Experience Concept”
20/12/2021 กิจกรรม Informatics BUU Virtual Open House
15/12/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทโอนเดย์ เทค แอนด์ มีเดีย (ประเทศไทย) 
14/12/2021 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13/12/2021 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI
13/12/2021 ภาพโครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17