ข่าวทั้งหมด

27/01/2023 โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
27/01/2023 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าศึกษาดูงานบริษัท Vam Stack จำกัด และ และบริษัท Zengrowth
16/01/2023 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน Software Developer บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
16/01/2023 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน Application Developer บริษัท บีมดี จำกัด
13/01/2023 ประชาสัมพันธ์โครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS SEASON 2 การประกวดแนวคิดโครงการหัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ด้าน IoT, AI ,Big Data และ Lifestyle
13/01/2023 ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2023
03/01/2023 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก)
27/12/2022 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท วีเอเบิล จำกัด
23/12/2022 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
23/12/2022 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023)
22/12/2022 เปิดรับสมัครงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตำแหน่ง Programmer/Information System Analyst
19/12/2022 VR สำหรับการฝึกอาชีพในงาน Skill Expo Thailand 2022
15/12/2022 โครงการสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ “Clicknext Camp @BUU” ร่วมกับบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
14/12/2022 โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๒ เสวนาด้านเทคโนโลยี Metaverse สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
09/12/2022 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทจำนวน ๘ บริษัท
09/12/2022 พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๓ ปี คณะวิทยาการสารสนเทศ
09/12/2022 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครบรอบ ๑๓ ปี)
07/12/2022 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หัวข้อ “CMMI : Capability Maturity Model Integration”
06/12/2022 คณะวิทยาการสารสนเทศเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
02/12/2022 โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี