ข่าวทั้งหมด

23/11/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ CS – การสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume
16/11/2020 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
16/11/2020 กิจกรรม IT มีของมาโชว์
16/11/2020 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
13/11/2020 กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
02/11/2020 คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020
12/10/2020 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะการศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12/10/2020 NSC2021 รอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ
03/10/2020 คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี
30/09/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ SE – English Global Skill Day
18/09/2020 ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ เปิดให้บริการบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ
18/09/2020 พิธีส่งมอบ Platform ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา
11/09/2020 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
09/09/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 3 )
09/09/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 2 )
21/08/2020 ประกาศผลการแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC
19/08/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ PowerBI for Business
19/08/2020 กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา
10/08/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลระดับประเทศ NSC2020
26/06/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (919-2554)