ข่าวทั้งหมด

03/03/2021 คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9
25/02/2021 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”
16/02/2021 รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
08/01/2021 ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตเพื่อทราบ
30/12/2020 ประกาศงดให้บริการพื้นที่สำหรับนิสิต
23/12/2020 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “รู้ทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020”
23/12/2020 โครงการ “IT ประลองยุทธ์ ”
23/12/2020 โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธ์วิชาการรุ่นที่ ๒๘
23/12/2020 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา อบรมโดยบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
08/12/2020 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2563
23/11/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ CS – การสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume
16/11/2020 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
16/11/2020 กิจกรรม IT มีของมาโชว์
16/11/2020 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
13/11/2020 กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
02/11/2020 คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020
12/10/2020 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะการศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12/10/2020 NSC2021 รอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ
03/10/2020 คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี
30/09/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ SE – English Global Skill Day