ข่าวทั้งหมด

18/09/2020 ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ เปิดให้บริการบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ
18/09/2020 พิธีส่งมอบ Platform ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา
11/09/2020 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
09/09/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 3 )
09/09/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 2 )
21/08/2020 ประกาศผลการแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC
19/08/2020 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ PowerBI for Business
19/08/2020 กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา
10/08/2020 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลระดับประเทศ NSC2020
26/06/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (919-2554)
22/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง 919-2554
12/06/2020 ประชุมหารือแนวทางความการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
10/06/2020 มาตรการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
29/05/2020 คณบดีเข้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TDYT
09/04/2020 Call for Papers The 5th International Conference on Information Technology: InCIT2020
30/03/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
25/03/2020 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Cube SoftTech Co., Ltd.
24/03/2020 การสอบออนไลน์เค้าโครงวิทยานิพนธ์
17/03/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1158-2557
16/03/2020 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562