ข่าวทั้งหมด

07/10/2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท -เอก)
01/10/2021 กิจกรรมบรรยาย The Last Lecture by Asst.Prof.Dr.Suwanna Rasmequan
17/09/2021 ขอเชิญศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ “The Last Lecture by Asst. Prof. Dr. Suwanna Rasmequan”
17/09/2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ
17/09/2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก)
08/09/2021 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท NTT DATA (THAILAND) CO.,LTD.
03/09/2021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “System Admin : การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”
28/08/2021 ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเครือข่ายในโรงเรียน)เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “System Admin การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”
20/08/2021 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
11/08/2021 ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน
09/08/2021 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ
09/08/2021 โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ “Fablab@INFORM Talk”
29/07/2021 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
27/07/2021 ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Machine Learning สำหรับระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้ม (Smart Bin)”
23/07/2021 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
14/07/2021 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
01/07/2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท Huawei Technologies Thailand Co. Ltd และ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
24/06/2021 ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคตะวันออก (การอบรมในรูปแบบออนไลน์)
23/06/2021 ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี
15/06/2021 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1/2564 ด้วย MineCraft Coding